Het zijn uiteindelijk de medewerkers die zorgen voor de prestaties van DUO. Met hun kennis, ervaring en inzet dragen zij bij aan de resultaten van de organisatie

Mobiliteit

Het afgelopen jaar veranderden 165 medewerkers binnen DUO van werkplek, bijna 8 procent van het totale personeelsbestand. Ruim tachtig medewerkers verlieten DUO. Het uitstroompercentage is 3,9 procent, waarmee de totale mobiliteit binnen DUO op bijna 12 procent komt.

De totale instroom was 227, een aantal dat voornamelijk veroorzaakt is doordat DUO ruim honderdvijftig uitzendkrachten in dienst nam, en ook ongeveer vijftig ICT-medewerkers.

Een groeiend aantal medewerkers is actief bezig met de eigen loopbaan en investeert in de eigen ontwikkeling. DUO stimuleert de mobiliteit van medewerkers daarbij diverse loopbaanactiviteiten aan te bieden of te organiseren. Grote groepen medewerkers namen deel aan markten, workshops, assessments, detacheringen, en dagen die speciaal bedoeld waren om de medewerkers kennis te laten maken met ander werk of andere organisaties.

Zo organiseerde DUO samen met provincie en gemeente Groningen diverse workshops over mobiliteit en loopbaan. Deze gingen onder meer over persoonlijke ontwikkeling, online solliciteren en gebruik van Linked-in, sollicitatietraining, presentatietechnieken, netwerken en het schrijven van een goed cv.

DUO deed ook mee aan de wisselweek, waarbij medewerkers van verschillende organisaties en bedrijven uit Noord-Nederland een dag van werkplek wisselen met iemand van een andere organisatie. Doel is het opdoen van nieuwe ervaringen en het opbouwen van een groter netwerk. Vergelijkbaar hiermee is de Kijk-op-je-loopbaan-dag, waarbij tweehonderd medewerkers van allerlei Noord-Nederlandse organisaties, waaronder DUO, zich lieten bijpraten over loopbaan en arbeidsmarkt.

 

Gezondheid en werkbeleving

DUO vindt de gezondheid en inzetbaarheid van zijn medewerkers belangrijk. In het voor- en najaar van 2016 vond daarom een breed gezondheidsonderzoek plaats waaraan bijna de helft van de medewerkers hebben meegedaan. Verder biedt de organisatie medewerkers de mogelijkheid gebruik te maken van diëtisten, voordelige fitness-abonnementen, en cursussen mindfulness. 

Het totale ziekteverzuim bij DUO is vorig jaar met 0,4 procent gestegen naar 4,8 procent. Dit percentage ligt een half procent boven de norm die DUO met OCW heeft afgesproken. Met name het middellange verzuim (8-42 dagen) en het lange verzuim (meer dan 43 dagen) namen toe; het kortdurend verzuim bleef ongeveer gelijk. In het laatste kwartaal van 2016 droeg een griepgolf bij aan het gestegen ziekteverzuim.

Vorig jaar voerde een onafhankelijk bureau een onderzoek uit naar de  medewerkerstevredenheid bij DUO. Het onderzoek levert informatie op over het human resource beleid van de afgelopen jaren en meet zaken die van belang zijn voor het welbevinden van medewerkers, zoals werkdruk, werksfeer, mate van zelfstandigheid en betrokkenheid. Ruim 61 procent van de medewerkers vulde de vragenlijst in.

Een bijzondere omstandigheid  was dat de organisatie vorig jaar te maken had met enkele grote veranderingen: een aantal directies ging reorganiseren en bepaalde afdelingen kregen een nieuwe leidinggevende.

Met behulp van een subsidie van het Europees Sociaal Fonds heeft DUO een project opgezet om te onderzoeken hoe medewerkers langer vitaal aan het werk kunnen blijven, in een snel veranderende wereld. Zo hebben medewerkers zelf geïnventariseerd hoe werk zich mogelijk gaat ontwikkelen, welke werkzaamheden blijven en welke zullen verdwijnen of veranderen. De informatie geeft medewerkers meer inzicht in hun persoonlijke ontwikkelmogelijkheden

Voor een betere werksfeer heeft DUO workshops over pesten en andere vormen van ongewenst gedrag georganiseerd, met het doel problemen op dit gebied bespreekbaar te maken. Een kleine honderd medewerkers hebben de workshops gevolgd. Ook organiseerde DUO workshops over omgaan met stress.

Een andere manier om te werken aan werkplezier en een gezonde werkomgeving is door het inzetten van mediation: het oplossen van een conflict met behulp van een neutrale bemiddelaar, zonder langdurige juridische procedures. Medewerkers kunnen desgewenst gebruik maken van  onafhankelijke en gecertificeerde mediators.

 

Low Car Diet

Een kleine zeventig DUO-medewerkers deden vorig jaar mee aan het Low Car Diet, een ‘mobiliteitswedstrijd’ tussen organisaties in het hele land. Het doel is om in dertig dagen zoveel mogelijk kilometers af te leggen huis en werk, met een duurzaam vervoermiddel (openbaar vervoer of (elektrische) fiets), om zo mobiliteitskosten te besparen en  minder CO2 uit te stoten.
Vorig jaar bespaarden de deelnemende organisaties in één maand 30 procent op mobiliteitskosten, stootten 50 procent minder CO2 uit, en de deelnemers bewogen 40 procent meer. Bij DUO ging het om een halvering van de CO2-uitstoot, een daling van het autogebruik van 17 naar 4 procent en een stijging van het gebruik van het openbaar vervoer met 14 procent. In totaal daalde het autogebruik van alle deelnemende organisaties  met 19 procent en zorgden de medewerkers voor 28 procent minder CO2-uitstoot (7,12 ton). 

 

Medezeggenschap

Ook het afgelopen jaar waren stonden er veel onderwerpen op de agenda van de ondernemingsraad (OR). Het liep van de verhouding tussen het aantal interne en externe collega’s, de eeuwige vakantieplanningen, bezuinigingen en werkplezier-of-juist-niet, tot de voorstellen voor de DUO-brede reorganisatie.

Die DUO-brede reorganisatie ging (nog) niet door. De OR was niet tevreden over de plannen. De raad vond ze niet concreet genoeg, ook niet waar het de personele gevolgen betrof. Voor het onderdeel Bedrijfsvoering bereikte de OR in juni wel een akkoord met het bestuur. Voor het de rest van de organisatie lukte dat niet. In november kon de raad volgens eigen zeggen niet anders dan negatief adviseren voor de reorganisatievoorstellen (en deed dat dus ook). Sindsdien zijn de gesprekken hervat om te komen tot een gefaseerde reorganisatie met betere garanties voor het personeel.