Hans Schutte, Directeur-generaal DUO

Dit is het vijfde Jaarbericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het biedt een korte, informatieve terugblik op de belangrijkste activiteiten van DUO in het afgelopen jaar. Als uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs bevindt DUO zich in een dynamische omgeving. In dit Jaarbericht legt de organisatie verantwoording af aan de samenleving over onze prestaties en de manier waarop we onze werkzaamheden uitvoeren. Daarbij laten wij ons leiden door de Code Goed Bestuur.
Het jaar 2016 was een jaar waarin onze organisatie opnieuw veel energie stak in de verbetering van de dienstverlening en de vernieuwing van processen. Onze medewerkers hebben opnieuw gewerkt aan een organisatie die al zijn klanten passende dienstverlening wil bieden. Zij hebben gewerkt aan een organisatie die wendbaar is, open staat voor de buitenwereld, en continu zoekt naar verbetering van zijn diensten en producten. Kortom, zij hebben gewerkt aan het vormgeven van onze missie: goed onderwijs mogelijk maken.
Al jarenlang zetten we bij onze dienstverlening – zowel die aan burgers als aan instellingen – in op digitalisering, waar dat mogelijk en nuttig is. Daarnaast is en blijft dienstverlening natuurlijk mensenwerk en maatwerk. Die wetenschap zal DUO ook dit jaar weer in de praktijk brengen.

Dit Jaarbericht bevat geen bedrijfsvoeringsparagraaf, balans, winst- en verliesrekening en oordeel van de Auditdienst Rijk. Die stukken maken onderdeel uit van het departementale jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Jaarbericht.

Hans Schutte,
Directeur-generaal DUO

Naast dit Jaarbericht presenteert DUO ook een uitgebreid overzicht van relevante cijfers en aantallen over de dienstverlening aan zijn klanten.

Foto: Studenten vieren feest bij hun diploma-uitreiking op de Hanzehogeschool in Groningen.