Met dit Jaarbericht wil de Dienst Uitvoering Onderwijs geïnteresseerde lezers op de hoogte brengen van de belangrijkste activiteiten van DUO in 2017. Ook biedt dit Jaarbericht een inkijkje in de manier waarop de organisatie zijn dienstverlening vormgeeft – en wat we daarbij waardevol vinden. Op deze manier leggen we verantwoording af aan onze klanten, en daarmee aan de samenleving.
Bij onze manier van werken volgen wij de Code Goed Bestuur, een rijksbrede afspraak waaraan overheidsorganisaties zich houden.

2017 was het jaar waarin ik begon als directeur-generaal van DUO. Ik heb in dat jaar gezien hoe mensen en instellingen vaak geruisloos gebruik hebben kunnen maken van onze producten en diensten. Maar het was ook een jaar waarin de dienstverlening van DUO een paar keer onder druk kwam te staan. Te denken valt aan de periode in de zomer waarin onze organisatie telefonisch moeilijk bereikbaar was, of de tijd waarin er lange wachttijden ontstonden bij inburgeringsexamens. Het is vervelend dat onze klanten daar last van hebben gehad. Maar het waren voor ons ook prikkels om meer energie te steken in de verbetering van onze dienstverlening en de vernieuwing van systemen en processen.   

We blijven zoeken naar manieren om klanten te helpen met diensten en producten die passen bij hun situatie. Daarnaast zetten we stappen op het gebied van gegevensbeheer. Onze organisatie onderzoekt of, en in hoeverre, we méér kunnen doen met de gegevens die we beheren. We bekijken of we die gegevens veilig en betrouwbaar kunnen inzetten, zodat de hele samenleving ervan profiteert.  

Sinds jaar en dag is DUO bezig zijn dienstverlening – aan burgers en aan instellingen – waar dat mogelijk en nuttig is, te digitaliseren. Maar daarnaast wil onze organisatie de menselijke maat niet uit het oog verliezen. We realiseren ons dat we werken voor burgers. Ons werk is mensenwerk, en dat werk doen we met enthousiasme en inlevingsvermogen. Zo willen we een lerende, open organisatie zijn die de dialoog zoekt met de samenleving. Om dat te illustreren hebben we in dit Jaarbericht ruimte vrijgemaakt voor een aantal relaties en belanghebbenden, die vertellen over hun ervaringen met  DUO in 2017.

Dit Jaarbericht bevat geen bedrijfsvoeringsparagraaf, balans, winst- en verliesrekening en oordeel van de Auditdienst Rijk. Die staan in het departementale jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Jaarbericht.

Hans Schutte,
Directeur-generaal DUO

Naast dit Jaarbericht presenteert DUO ook een uitgebreid overzicht van relevante cijfers en aantallen over de dienstverlening aan zijn klanten.